תקנונים ותנאי שימוש באתר

 

אמנת שירות


Gal Koch Fitness&Nutrition הינו סטודיו דיגיטלי לאימוני כושר וליווי תזונתי .
אנו ב- Gal Koch Fitness&Nutrition חרטנו על דגלנו להעניק ללקוחות הסטודיו חווית שירות ייחודית,המושתת על מקצועיות, שירות, חדשנות.
אנו עובדי ומנהלי Gal Koch Fitness&Nutrition מחויבים לנהוג בהגינות עם לקוחותינו, לייצר ערך מוסף המהווה בסיס להמשך הקשר האישי איתם, ולהתאים עבורם בצורה מקצועית ואדיבה את השירות המתאים להם, תוך בחינת צרכיהם המשתנים מעת לעת.
אמנה זו מעגנת את הערכים המרכזיים אשר מהווים אבני יסוד בפועלנו.
מקצועיות:
אנו משקיעים משאבים רבים בהכשרת צוות האימון שלנו ופיתוח טכניקות האימון והטיפול בלקוחותינו עלמנת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
אנשי המקצוע שלנו הינם מאמני כושר המתמחים בתחומי אימון שונים .
אנשי הצוות שלנו יתנו מענה מקצועי רחב למי מלקוחות הסטודיו אשר יידרש לכך, או יפנו לאיש מקצוע אחר במידת הצורך וככל שניתן על מנת לתת פתרון מקצועי ומותאם ככל האפשר.
בתחום התזונה, אנו ב Gal Koch Fitness&Nutrition מקפידים כי כל התכנים, המלצות, תכניות והידע המועבר ללקוח, נעשה אך ורק על ידי דיאטנית קלינית בעלת רישיון כדין.
שירות:
אנו ב Gal Koch Fitness&Nutrition מעניקים ללקוחותינו שירות מקצועי, אדיב ומסור בכל ערוצי
התקשורת הזמינים. בין אם באתר האינטרנט, מענה טלפוני, רשתות חברתיות ועוד .
אנו מתחייבים להעניק שירות אישי ומקצועי הכולל – הכוונה, מענה על שאלות ותקלות, בירורים וכל נושא אחר הק שור בשירותים אותם אנו נותנים .
אנו מתחייבים לנהוג בכבוד ובהגינות לכלל לקוחותינו, להשתמש בשפה נאותה ומכובדת, לשמור על פרטיותם ולתת להם את המענה הדרוש.
חדשנות:
אנו Gal Koch Fitness&Nutrition משקיעים מאמצים רבים על מנת ללמוד ולהתפתח, כך גם המוצרים שלנו והערוצים הדיגיטלים.
מגוון השירותים שלנו עוברים בקרה וניטור, ומאפשרים למשתמש חוויה ייחודית.
אנו מאמינים כי השירותים הדיגיטלים אותם אנו נותנים, הינם הדור הבא של עולם הכושר והתזונה
ומאפשרים ללקוחותינו להנות משירותים מתקדמים אלו.

אנחנו כאן בשבילכם:
נתקלתם בבעיה? מוזמנים לפנות אלינו
דוא"ל : Info@galkoch.com | כתובת למשלוח דואר: גורדון 15 כפר סבא | מיקוד 4426019
תקנון שימוש באתר


תקנון זה )להלן: "התקנון"( כולל את ההסכם שבין גולשי אתר Gal Koch Fitness& Nutrition , המתנהל תחת שם המתחם www.Galkoch.com או תחת כל שם מתחם אחר )להלן: "האתר"( והן את ההסכם ותנאי השימוש בין המשתמש במוצרים הנמכרים ו/או המשווקים על גל קוך מאמנת כושר ודיאטנית קלינית )להלן: " GK "( ו/או מי מטעמה, בין במסגרת האתר ובין שלא במסגרת האתר.
במידה וקראת הוראות תקנון זה ואינך מסכים לאיזו מהן, הנך נדרש לצאת לאלתר מן האתר ולא לגלוש בו וכן לחדול מכל שימוש באיזה ממוצרי GK , ככל שיש בידיך מוצר כלשהו. המשך גלישה באתר או שימוש במוצר יחשב כהסכמתך לכל הוראות תקנון זה.
GK שומרת על זכותה לתקן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה, ועל ההתקשרות בין GK לגולשים באתר ו/או ללקוח יחולו הוראות התקנון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
מוצרי GK מיועדים לאפשר למנויים כניסה ושימוש באתר. האתר מציג מוצרים המשווקים על ידי GK וניתן לרכוש אותם בדרכים המפורטות באתר. הוראותיו הרלוונטיות של תקנון זה יחולו על כל שימוש באיזה ממוצרי GK למרות שהמוצר עצמו לא נרכש דרך האתר. על מי שרכש )או שנרכש עבורו( אמצעי תקף דרך צד שלישי (כגון: מעביד, מועדון לקוחות( עשויים לחול תנאי שימוש שונים מכח ההסכם בין GK לאותו צד שלישי, ועל המנוי להתעדכן עם הצד השלישי אשר רכש עבורו את האמצעי התקף מה הם אותם תנאים. במידה והנך עושה שימוש ביישומון (להלן אפליקצייה), הרי שתנאי שימוש אלו חלים גם על השימוש במוצרים שאתה עושה ביישומון.
הגדרות
בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, זולת אם הגיון הדברים או הקשרם מחייבים אחרת:
"אורח/ מבקר" – מי אשר הוזמן/הופנה/נכנס בין אם בדרך של הזמנה ובין אם מרצונו החופשי או בעת "גלישה"
בין אם יזומה ובין אם לא, לאתר ו/או ליישומון של GK .בשל הצטרפות לשירותים המוצעים באתר ו/או מכל סיבה
אחרת.
"מנוי" – מוצר אשר הלקו ח רוכש לפרק זמן מסויים/או לכמות כניסות מסויימת, ואשר מאפשר השתתפות בתכנים, תוך ניכוי כל כניסה מסכום הכניסות הטעון במנוי או ניצול הזמן המירבי שהוגדר מראש בתקופת המנוי. לרבות
מנויים המתחדשים באופן אוטומטי .
סדנא/תכנית – מוצר אשר הלקוח רוכש לפרק זמן מסויים ומאפשר השתתפות בתכנים לפרק זמן קצוב ומוגדר מראש. הסדנא תגיע לסיומה בתאריך הנקוב מראש וללא אפשרות להתחדש באופן אוטומטי. מבלי לגרוע באמור לעיל, במקרה של סתירה בין תקנון זה לתקנון הסדנאות – יגברו הוראות תקנון התכנית/סדנא.
"היישומון" – יישומון GK כפי שיעודכן מעת לעת, אשר באמצעותו יוכלו מנויי GK לממש את זכותם להיכנס ולהשתמש במרכזים.
"עסקה" – רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות ערוצי התקשורת השונים של G.K לרבות עסקה
טלפונית,סליקה באתר האינטרנט/אפליקציה ו/או רכישה באמצעות קישורים ברשתות החברתיות.
משתמש רשום/לקוח – אורח/מבקר אשר בחר מרצונו החופשי ו/או בדרך של המלצה ו/או בכל דרך אחרת להרשם לאתר G.K להרשם במאגרי המידע של GK בין אם למטרות דיוור,רכישה עתידית של תכנית/מנוי כלשהו או כל סיבה אחרת.
מבלי לגרוע באמור לעיל – מובהר בזאת כי על מנת ש- אורח/מבקר ייחשב ל-מנוי ו/או רכוש סדנא/תכנית עליו להרשם
תחילה כ-"משתמש רשום"
מערכת שעות – מערכת אימונים/מפגשים המפורסמת באתר/יישומון GK .
כללי
זכאות המנוי לקבלת השירותים כפופה, בין היתר, לעמידתו המלאה של המנוי בתנאים המפורטים בתקנון זה. המנוי נדרש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינו לבין GK עצם הסכמת המנוי לתנאי ההתקשרות עם GK טלפונית או בכל דרך אחרת, מהווה הודעה מצד המנוי כי קרא הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן.
חרגה GK מהוראות תקנון זה או לא נקטה בפעולה כלשהי חרף הפרת תקנון זה על ידי המנוי ו/או הגולש, במקרה מסויים או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא , ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר. הרישומים במחשבי GK בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או השימוש בהם ו/או בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר האינטרנט ו/או מערכת המחשב של GK יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים .
אופן יישום ההסכם כלפי ____
מנויי GK יוכל לעשות שימוש מנוי במועד בו יקבל את אישור הרכישה ולאחר פתיחת משתמש רשום כהגדרתו. תוקף
מנוי לתקופה קצובה הינו למשך התקופה עבורה נרכש.. פקע תוקפו של מנוי, לא יוכל הלקוח לעשות בו עוד
שימוש. לקוח לא יהיה זכאי לזיכוי בגין יתרת זכות כלשהי שנותרה באמצעי שלו עם פקיעתו, ולא תהיה לו כל טענה בהקשר זה.
המנוי הינו אישי, הוא אינו ניתן למכירה, העברה או המחאה בדרך כלשהי. כל נסיון להעביר את המנוי ו/או את השימוש בו לאחר עלול לגרום לביטולו המיידי של האמצעי התקף.
תשומת ליבך מופנית לכך ש:
מערכת השעות באתר היא דינאמית, ו GK מעדכנת אותה מעת לעת. רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגרוע ו/או להוסיף אימונים במערכת השעות. הרשימה המחייבת את GK היא זו המתפרסמת לעניין זה באתר )להלן: "מערכת שעות" ( והנך מוזמן לעיין בה מעת לעת.
בקשר עם שירותים ו/או מוצרים מסויימים קיימות מגבלות לתדירות השימוש ו/או הרכישה ו/או מספר השימושים המותר בשירות ו/או מוצר מסויים לאורך תקופה מסויימת. מגבלות אלה מופיעות ומתעדכנות מעת לעת.
ברכישת מנוי/סדנא יתבקש המנוי למלא באופן מקוון הצהרת בריאות בהתאם לדין. לא ניתן לעשות שימוש באפליקציה/אתר ללא מילוי ואישור הצהרת הבריאות. כמו כן, כל ספק רשאי לדרוש מן המנוי לחתום על הצהרת בריאות פרטנית. יתכן ובהתאם לדין מצבו הבריאותי של המנוי, כפי שיתאר אותו בהצהרת הבריאות, יחייב אותו להמציא אישורים נוספים.
ידוע למנוי כי הוא נדרש להתנהג במהלך האימונים, בהתאם לדין, בצורה הולמת ובדרך ארץ. בכל מקרה בו מנוי לא יתנהג בהתאם לאמור לעיל ו/או יתנהג באלימות פיזית ו/או מילולית ו/או בדרך פוגענית אחרת לרבות הערות/אמירות
בעלות אופי מינוי,גזעני,או בוטה מכל סיבה שהיא. הרי ש GK תהיה רשאית, לאחר בירור המקרה, לחסום את הכניסה ו/או לבטל את האמצעי התקף של אותו מנוי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של GK מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ביחס לפקיעתו של מנוי, תנאי להיותו של היישומון או כל אמצעי אחר בתוקף הוא קיומו של אחד מאלה: )א( באמצעי המשולם בתשלום שוטף – שולמו בגינו כל התשלומים השוטפים; )ג( סדנא– קיומה של יתרת זכות לזכותו של המנוי.
במקרה בו מנוי יעשה באמצעי שברשותו שימוש שלא על פי הוראות תקנון זה תהא GK רשאית לחסום ו/או לבטל את האמצעי התקף של אותו מנוי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
משתמש רשום כהגדרתו זכאי לגשת לאזורים "מוגבלים" באתר אשר מיועדים למשתמשים אלו בלבד, GK שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מדיניות המשתמשים הרשומים בכל הנוגע להגבלת גישה לאזורים מסויימים באתר, ללא הודעה מראש
אתר האינטרנט ו/או האפליקציה מכילים תכונות )פ'יצרים( שונים לרבות מחשבונים, סרטונים, תמונות, אפליקציות או כל תכונה אחרת בין אם בלעדיים ובין אם פתוחים לקהל הרחב, תכונות אלו עשויות להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של GK וכי למשתמש/אורח/מבקר/מנוי או כל אדם אחר לא תהיה כל טענה או תביעה בגין תכונות
שהוסרו או תכונות חדשות שהתווספו.
הגבלת אחריות
מובהר כי GK מפעילה אתר אינטרנטי הכולל מגוון תכנים,תכנית, מנויים וממשקים שונים המשתנים לשיקול דעתה
הבלעדי ש ל GK אשר נועדו לעידוד אורח חיים בריא, המשלב תזונה נכונה ואימוני כושר. השימוש באתר לרבות השתתפות בתכנים הן המיועדים למנויים/תכנית והן הפתוחים לקהל הרחב הינה באחריות המשתתף בלבד וכי עליו לוודא כי הוא כשיר,בריא ובעל יכולות פיזיות וקוגנטיביות להשתתפות בתכנים. וכי בכל מקרה בו השתתפות
בתוכן גורם לנזק כלשהו או מעלה חשד כלשהו על יכולתו של המשתתף להשתתף עליו להפסיק מיד את התכנית ולהודיע ל GK על כך.מבלי לגרוע באמור לעיל המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד GK ו/או כנגד מי מהגורמים הקשורים בקשר לכל דבר ועניין הקשור במוצרים
ו/או בשימוש שעשית ו/או שעשו אורחיך ו/או מי מטעמכם בשירותים ו/או במוצרים שנרכשו באמצעות האמצעי אשר העמידה GK לצורך כך.
היה ולמשתמש רשום תהיה טענה כלשהי בקשר עם כל עניין ועניין המצויים באחריות GK ובמסגרת השירותים המוענקים על ידה, יעביר משתמש רשום את התלונה ל GK וזאת תבחן את המקרה לגופו. GK תכריע באשר לתוצאות הבדיקה שערכה. מובהר בזאת היה ו GK מצאה כי תלונתו של המשתמש הרשום מוצדקת, הרי שהסעד
היחיד והבלעדי של אותו משתמש בגין אותה תלונה כלפי GK יהיה זיכוי האמצעי התקף של אותו משתמש בסכום בו חוייב האמצעי התקף באותה הפעם שבגינה הוגשה התלונה )ככל שחוייב(כלפי אותו מנוי/תכנית/מוצר אשר רכש.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי GK ו/או הגורמים הקשורים לא יהיו אחראים כלפי המנוי ו/או הלקוח ו/או אורח ו/או מי מטעמם לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי שיגרם בקשר עם האמצעי התקף והשימוש בו, לרבות מוצרים ו/או שירותים שירכשו באמצעות המשתמש ו/או בקשר עם האתר ו/או הגלישה בו ו/או השימוש בו .
בכל מקרה בו יקבע כי GK ו/או מי מהן הגורמים הקשורים אחראים כלפי המנוי ו/או הלקוח ו/או האורח ו/או מי מטעמם לכל תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה הקשורים באמצעי שסיפקה GK ו/או השימוש בו ו/או השירותים ו/או המוצרים אשר ירכשו באמצעותו ו/או באתר ו/או בשימוש בו ו/או בגלישה בו, הרי שאחריותם הכוללת של GK והגורמים הקשורים מוגבלת לסכום הכולל ששילם הלקוח עבור האמצעי התקף בעת רכישתו.
מובהר בזאת כי אתר האיטרנט ו/או האפליקציה )יישומון( הינם אמצעים טכנולוגיים, וכי
לאורח/משתמש/מבקר/לקוח/או כל אדם אחר לא תהיה כל טענה בגין אי סדרים/נפילות/התנתקויות/ תקלות טכניות או כל תקלה אחרת במערכות הממוחשבות באמצעים אלו. GK לא תהיה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מאי סדרים אלו.
GK לא תהיה אחראית על כל נזק לרבות אובדן מידע, גניבת זהות, פגיעה בחומרה, אובדן נתנונים.שיגרם כתוצאה מ – וירוס, תוכנה זדונית, "פישינג", כופרה או כל נזק סייבר/ תוקפנות רשת מכל סוג שהיא שתגרם למשתמשי האתר לרבות במקרים בהם "נגנבה" זהותה של GK למטרות אלו. וכי המשתמש אחראי לאבטחת המידע שברשותו וכי לא תקום כל טענה/תביעה/בקשה או פניה אחרת בנוגע לנזקים אלו וכלפי GK האתר יכול שיכלול, מעת לעת, פרסומים ותכנים של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהאחריות הבלעדית לתכנים ופרסומים כאמור חלה על המפרסם אותם, ול GK לא תהיה כל אחריות בגינם.
מדיניות פרטיות
לשם קבלתו כמנוי יתבקש הלקוח למסור פרטים שונים. כמו כן, יתכן ו GK תבקש מן הגולשים למסור פרטים שונים )להלן: "הפרטים המזהים" (. ללא מסירת פרטים הנדרשים בשדות חובה לא יוכל המנוי להשתמש בשירותי GK על המנוי ו/או הגולש למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים. המנוי מתחייב לעדכן את GK בתוך זמן סביר על כל עדכון בפרטים המזהים. מובהר כי GK רשאית, אך אינה מתחייבת, לשמור את הפרטים המזהים, והאחריות לגבות ולשמור את הפרטים המזהים חלה על המנוי בלבד.
היה ובקשר עם האתר ו/או השירותים שמקבל הלקוח, יקבל המנוי ו/או הגולש סיסמה )להלן: "הסיסמה" (, הרי שהוא מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמה:
אין לגלות את הסיסמה לאחר. הגולש ו/או המנוי נדרש לשמור את הסיסמה במקום חסוי ומאובטח אשר ימנע, באופן סביר, את גילויה על ידי אחרים. אין לרשום את הסיסמה בהודעת דואר אלקטרוני כלשהי. הגולש ו/או המנוי מתבקש להודיע ל GK באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו ו/או בסיסמה.
GK שומרת על זכותה להשהות אמצעי תקף של מנוי ו/או חשבון לקוח ולהתנות את סיום ההשהיה בהצגת הוכחות מצד המנוי כי ביצירת חשבון הלקוח ובשימוש בו לא הופרו הוראות תקנון זה.
המנוי ו/או הגולש מאשר ל GK לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המנוי ו/או הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון .
עם רכישת המנוי ו/או הפעלת היישומון, הרי שהמנוי מסכים כי GK תשלח אליו באמצעות דואר
אלקטרוני, הודעות טקסט, באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר דיוורים מטעמה הקשורים בשירותים והמוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה.

המידע שימסור הגולש ו/או המנוי יישמר במאגר המידע של GK והשימוש בו ייעשה על פי דין ועל פי התקנון, בין היתר, למטרות הבאות: כדי לאפשר למנוי להשתמש באתר, כדי לזהותו בכניסותיו לאתר, כדי לשפר את תכני האתר, לצרכי מידע סטטיסטי, כדי לאפשר למנוי בחירת שירותים לפי העדפותיו, כדי לשלוח למנוי בדואר אלקטרוני מידע הנוגע למוצרי ושירותי GK כמו גם מידע פרסומי אודות מוצרים ושירותים אחרים )אם יודיע המנוי על סירובו לכך – לא יימסרו פרטיו למפרסמים אחרים(, ליצירת קשר של GK אל המנוי בעת הצורך, לצרכי ניתוח, בקרה, ומסירת
מידע סטטיסטי לאחרים, מידע שלא יזהה את המנוי, לתפעולו התקין של האתר או לכל מטרה אחרת שבתקנון.
GK לא תעביר את הפרטים המזהים אודות המנוי לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים:
קיימת חובה בדין להעביר את הפרטים המזהים לצד שלישי.
לשם גביית כספים המגיעים ל GK מהמנוי .
אם המנוי הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם GK
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המנוי לבין GK
אם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע GK או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות GK.
GK שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מן הגולשים באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלהם, הרגלי הגלישה שלהם, שירותים שרכשו, שירותים בהם הביעו עניין, עמודים בהם צפו, הצעות שעניינו אותם, וכל מידע אחר )להלן: "הרגלי צריכה" (, לרבות בדרך של שימוש ב COOKIES .
העוגיות
עוגיה ) cookie ( היא מרכיב בתוכנת הדפדפן שלך. עוגיה היא קובץ טקסט קטן המאוחסן על גבי מחשב המשתמש, למטרת תיעוד ושיפור חוויית הגלישה שלך. אם הדפדפן שלך מאפשר עוגיות, הדבר מאפשר לנו לכתוב עוגיות אשר מאחסנות כמות קטנה של נתונים על גבי המחשב שלך.
כיצד אנחנו משתמשים בעוגיות ?
שימוש בעוגיות הוא דבר נפוץ בהרבה אתרים מקצועיים. כשאתה מבקר באתר שלנו , אם הדפדפן שלך מאפשר קבלת עוגיות, אנחנו שולחים עוגיה על מנת שתהיה מאוחסנת על גבי המחשב שלך. באמצעותה שימוש בעוגיות אנחנו יכולים לעקוב מידע מסויים שאינו אישי ואינו ניתן לזיהוי בקשר להתנהלותך באתר שלנו. העוגיות עוזרות לנו ללמוד אילו שירותים של האתר משמשים אותך יותר ומה התוכן שבו אתה צופה באתר כשאתה גולש בו. כשתבקר באתר שלנו שוב, העוגיות מאפשרות לנו להתאים את התכנים שלנו בהתאם להעדפותיך. אנחנו יכולים להשתמש בעוגיות כדי: לבחון כמה פעמים ביקרת באתר שלנו; לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר על השימוש באתר; לספק לך תוכן מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלך והיסטוריית הגלישה שלך באתר. שים לב לכך שאנחנו עשויים להשתמש בעוגיות של צדדים שלישיים מוכרים, עליהם אנחנו סומכים, כגון פייסבוק, טוויטר, גוגל וכו'.
במידה ואינך מעוניין לאפשר שימוש בעוגיות, הרי שתוכל למנוע שימוש כזה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש. אם זאת, אנא שים לב כי חלק מן העוגיות הינן חיוניות להתנהלותו התקינה של האתר, ואם לא תאפשר התקנת עוגיות, האתר עלול לפעול על גבי המחשב שלך באופן לא תקין או לא לפעול כלל.
הרגלי הצריכה ישמשו את GK )בין היתר( בכניסות הבאות של הגולש לאתר וכן יאפשרו ל GK להציע לגולשים ו/או ללקוחות הצעות ומבצעים ממוקדים .
בנוסף, GK רשאית להשתמש בפרטים המזהים ו/או בהרגלי הצריכה ו/או בכל מידע שייאגר אודות הגולש ו/או הלקוח לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי )להלן: "המידע הסטטיסטי"(.
GK תהא רשאית למסור את המידע הסטטיסטי וכן את הרגלי הצריכה לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אל הגולש ו/או הלקוח אישית או מזהים אותו באופן אישי .
GK מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים מסחרית ומקובלים בענף, על מנת לשמור על סודיות הפרטים המזהים ולאבטח את המידע הנשמר באתר האינטרנט ובשרתי החברה המארחת עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות GK להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות פרטים מזהים- או להשתמש בו לרעה, המנוי מצהיר כי לא תהיה
לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי GK ו/או מי מטעמה.
קנין רוחני ותכני גולשים
כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט ובמערכת, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של GK ו /או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור , ל GK זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות /מנויים, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם GK וכן שם המתחם ) Domain name ( של האתר, סימני המסחר באתר,
בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של ____ בלבד. אי ן לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של GK מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני .
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של GK מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שהעתקת נתונים באופן שיטתי מן האתר )בין באופן אוטומטי ובין באופן ידני( אסורה בהחלט.אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתה של GK מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל
זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
ככל שהאתר מאפשר להעלות תכנים על ידי גולשים, הרי שהגולש המעלה תכנים כאמור הינו האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. אין להעלות לאתר חומר אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. גולש אשר יעלה תוכן לאתר, מתחייב לפצות ו/או לשפות את GK מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה אשר יגרמו לפרי-פיט בקשר עם התוכן שהעלה. פרי-פיט רשאית, בכל עת, להסיר מן האתר כל תוכן שהועלה על ידי גולשים ו/או מפרסמים ללא כל צורך בנימוק או הודעה .
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאתר תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.
הגולש מתחייב כי כל תוכן שיעלה לאתר יהיה נקי וחופשי מכל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת .
היה וגולש סבור כי תוכן כלשהו באתר )לרבות פרסומים באתר ו/או כל קישור לאתר אחר( פוגע ו/או מפר זכות כלשהי של אותו גולש )להלן: "תוכן מפר" (, הוא רשאי לפנות ל GK בכתב )בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס( ולדרוש את הסרת התוכן המפר. GK תהא רשאית לערוך בירור של טענות הגולש בקשר עם התוכן המפר. היה ו GK הסירה את התוכן המפר מן האתר בתוך זמן סביר, הרי שלא תחול עליה כל אחריות בגין אותו תוכן מפר, הסרת התוכן המפר תהיה הסעד היחידי והבלעדי לגולש הטוען כי זכותו הופרה על ידי התוכן המפר, ולא תהיה לו עוד כל
זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד GK אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר
לזכויות קניין רוחני .
הוראות נוספות
____ שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה.
כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או תקנון זה ו/או שירותי GK ו/או שירותי ו/או מוצרי מכוני הכושר יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של הרשות השופטת בישראל להלן "בית המשפט" והינם כפופים לדין
ושיפוט ישראלי.
GK שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב להצטרפות לקוח ו/או למנוע מגולש כניסה לאתר וזאת על פי שיקול
דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. GK רשאית להפסיק את התקשרותה עם הלקוח ולהודיעו בכל עת, גם לאחר שאושר כלקוח, על סיום המנוי שלו ועל סיום ההתקשרות עימו .
במקרה של לקוח המתקשר עם GK באמצעות האתר, הרי שסימון X על טופס ההצטרפות ומסירת פרטי כרטיס אשראי, יהווה חתימה של הלקוח על תנאי ההתקשרות ועל תקנון זה לכל דבר ועניין .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה ו/או מהוראות על פי דין, תהא GK רשאית למנוע מהלקוח לקבל את השירותים, בכל אחד מהמקרים הבאים: )א( אם המנוי עשה שימוש בשירותים ו/או באתר שימוש בלתי חוקי, או המאפשר, מקל,
מסייע או מעודד ביצועו של מעשה כזה; )ב( אם הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים; )ג( אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב GK או בצדדים שלישיים כלשהם; )ד( אם המנוי הפר את תנאי תקנון זה או כל
הסכם אחר עם GK או מי מטעמה; )ה( אם הלקוח נמנע מלשלם עבור שירותים שרכש מ GK בין באמצעות אתר האינטרנט ובין בכל דרך אחרת; )ו( אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; )ז(
אם הלקוח הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון, ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל ו -)ח( אם הלקוח העביר את זכויותיו, באופן זמני או קבוע, לאחר.
המנוי ישלם ל GK לפי דרישתה כל סכום המגיע לה על פי תנאי ההתקשרות עבור השירותים אותם צרך המנוי. המנוי מאשר ל GK לחייב את כרטיס האשראי שלו, שפרטיו הועברו לה.
המנוי מצהיר בזאת כי כרטיס האשראי אשר פרטיו מופיעים בטופס ההצטרפות הנו בתוקף. המנוי מתחייב בזאת כלפי GK כי ככל שיפוג תוקפו ו/או יבוטל כרטיס האשראי שלו הוא ידווח על כך ל GK מיד לאחר ביטולו או תפוגתו כאמור.
דו"ח פעילות מנוי ממוחשב שבמערכת GK ו/או חשבוניות אלקטרוניות ששלחה GK למנוי, יהוו ראיה חלוטה לביצועה של כל עסקה ועסקה, ולא תתקבל הכחשת עסקה, או טענה על כשל תמורה, בניגוד לכך .
בכל מקרה שחברת כרטיס האשראי של המנוי תסרב לכבד את התחייבויות המנוי, תבוטל זכאות המנוי לקבלת שירותים נוספים .
קבלות וחשבוניות מס עבור התשלומים ישלחו בדוא"ל.
תקנון תוכנית LiveFit


תנאי מוקדם לקבלת הזכות להשתתף בתכנית היא הסכמה מלאה לתנאי התקנון.
חזקה על מי שמשתתף בתכנית כי קרא והבין את התקנון המלא כפי שהוא מופיע להלן והוא נוטל על עצמו התחייבות לפעול על פיו.
1 . המטרה
מטרת התקנון היא להבטיח כי התכנית כהגדרתה להלן תנוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון המשתתפים בה. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת הלקוחות, וכן להסדיר את מערכת היחסים בין הספק ללקוחות, לצורך הבטחת בריאות הלקוחות ורווחתם.
2 . הגדרות
2.12.1 "התכנית" - תכנית LiveFit המופעלת על ידי הספק כהגדרתו להלן, ו המועברת באמצעים
דיגיטליים כהגדרתם להלן, ו משלבת אימוני כושר ותכני תזונה לרבות בניית תפריט תזונה מותאם.
2.22.2 "התקנון"- תקנון זה.
2.32.3 "הספק"- גל קוך מאמנת אישית ותזונאית קלינית או מי מטעמה.
2.42.4 "הלקוח"/"המשתתף "- בגיר בן 18 ומעלה שירכוש את התכנית בתמורה מלאה וב כפוף לתנאי תקנון זה וישתתף בתכנית. יובהר כי רכישת התכנית כפופה לתנאי התקנון ורכישתה על ידי הלקוח מהווה הצהרה מטעם הלקוח כי קרא, הבין והסכים להוראות התקנון וכי הוראות התקנון ותנאיו מהווים חוזה מחייב בינו לבין הספק.
2.52.5 "האמצעים הדיגיטליים"/ "אפליקציה"- התכנית תועבר באמצעות יישומון ה- "זום"
( ZOOM ׂ ׂ( אשר ניתן להורדה בחנויות האפליקציות השונות, למכשירים תומכים בלבד,
באמצעותה ניתן להשתתף בתכנית. יובהר כי התכנית תועבר ברובה או בכולה באמצעות פלטפורמת ה-"זום", הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את פלטפורמת השידורים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וכי לא תהיה לי כל טענה כלפיו.
3 . מה כוללת התכנית?
3.13.1 התכנית הינה תכנית מנוי המועברת על ידי הספק,ונותני שירות אחרים, ומאפשרת כניסה בין אם מוגבלת ובין אם לאו, לאימוני כושר מתוך מערכת שעות )להלן המערכת( המפורסמת באתר.
3.23.2 ההרשמה לאחת מתכניות המנוי מאפשרת כניסה לאימוני הכושר בהתאם להיקף האימונים הנקוב בתכנית המנוי המפורט באתר.
3.33.3 כל הזכויות בתכנית זו לרבות תוכן/מאמרים/וידאו/הרצאות/אימונים או כל תוכן אחר שמורים לגל קוך מאמנת אישית ותזונאית קלינית.
3.43.4 על הלקוח ו/או מי מטעמו חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש לרעה בתכנים אלו לרבות:
פרסומם/הפצתם/העברה לגורם שלישי ללא אישור/ העתקה / שכפול או כל שימוש אחר ללא
הסכמת הספק מראש ובכתב.
3.53.5 הספק מתחייב כי תכנים שיפורסמו על ידו לא יכללו פרטים אישים/חסויים כגון: שמות, גילאים, משקל, גובה או כל פרט אישי אחר אלא בהסכמת המשתתף מראש. יובהר כי התכנים שיאספו במהלך התכנית לרבות צילומי וידאו/תמונות "סטילס"/הקלטות/התכתבויות או כל תוכן אחר הינם קנינו הפרטי של הספק וכי לא תהיה ללקוח כל טענה/דרישה/תביעה/בקשה בגינם או בגין זכויות יוצרים כאלו ואחרים.
אימוני כושר במסגרת התכנית-
3.63.6 אימוני הכושר מועברים באמצעות מאמן כושר מוסמך והספק שומר לעצמו את הזכות
להחליף/לשנות מעת לעת את הרכב צוות האימון ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי וללקוח לא תהא
כל טענה לגבי זה.
3.73.7 השתתפות הלקוח בתכנית מותנית במילוי הצהרת בריאות כנדרש על פי דין ומותנית ומתבססת על כך שהלקוח מילא את הצהרות הבריאות באופן כנה ומלא וכי ככל שקיימת לו בעיה רפואית כזו או אחרת הוא דיווח עליה מראש ובכתב לספק טרם השתתפותו בתכנית.
3.83.8 ההשתתפות באימונים כרוכה במאמץ גופני רב והלקוח בקבלתו את תנאי תקנון זה ובהשתתפותו בתכנית מצהיר ומאשר כי הוא בריא וכשיר וכי ביכולותיו לבצע את האימונים באופן מלא ובטוח וכי לא תקום לו כל טענה כלפי הספק בעניין זה או בהשלכות האימונים על מצבו הבריאותי, הגופני, הנפשי או כל נזק אחר שייגרם לו או לצד שלישי כתוצאה מהשתתפות בתכנית.
3.93.9 יובהר כי השתתפות הלקוח בתכנית מתבססת על הצהרתו כי הוא בריא וכשיר ויכולתו הפיזית והמנטלית להשתתף בתכנית הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
3.103.10 באחריות הלקוח במקרה בו הוא סובל ממחלה/פציעה/מוגבלות/חוסר יכולת כלשהי לבצע את סוג האימון המועבר, להתייעץ עם רופא מומחה ולקבל את הסכמתו בכתב להמשיך ולהתאמן וכי ללא אישור זה, בין אם בידיעת הספק ובין אם לאו האחריות במקרה נזק עצמי/נזק לצד שלישי היא על הלקוח בלבד.
3.113.11 באחריות הלקוח לעדכן את הספק באופן מידיי בגין כאבים פיזיים שנגרמים לו במהלך התכנית ולפעול בהתאם להנחיות הספק. לא דיווח הלקוח על כאבים אלו לספק במועד גילויים או בסמוך לו. הספק לא יהיה אחראי בגין נזקים או כאבים שייגרמו ללקוח במקרים אלו.
4 . אפליקציה- כיצד מתקינים ואיך משתמשים בה ?
4.14.1 האפליקציה ניתנת להורדה ללא תשלום. השימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש הקבועים בה, כפי שיהיו מעת לעת והסכמה להם מהווה תנאי לשימוש באפליקציה.
4.24.2 באחריות הלקוח לוודא כי יש בידיו מכשיר טלפון נייד ו/או מחשב שתומך באפליקציה בטרם הסתמכותו על תנאי התכנית. הספק לא יהיה אחראי בגין העדר יכולת לממש את התכנית
באמצעותה כתוצאה מהיעדר מכשיר תומך מתאים להפעלת האפליקציה.
4.34.3 לספק אין אחריות כלפי טיב ו/או איכות האפליקציה וללקוח לא תקום כל טענה כלפי הספק בעניין זה. כמו כן לא תהיה לי כל טענה/תביעה/דרישה/בקשה וכדומה בעקבות תקלות כאלה ואחרות בשימוש בפלטפורמה, לרבות בעיות התחברות, בעיות ברשת האינטרנט וכל תקלה טכנית אחרת.
5 . תנאי ההצטרפות ואופן התשלום
5.15.1 ההרשמה לתכנית זו יכולה להתבצע במגוון דרכים: טלפונית/באופן מקוון/פרונטלית.
הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את אפשרויות ההצטרפות בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
2.2. הרשמה והשתתפות באימונים הכלולים במערכת השעות, תעשה באמצעות אתר 55האינטרנט/אפליקציה הניתנת להורדה ולגישה חופשית למשתמשים הרשומים באתר.
5.35.3 מובהר בזאת כי מספר המשתתפים בכל אימון הינו מוגבל ובאחריות המשתמש להרשם לאימון הרצוי זמן סביר מראש על מנת להבטיח את מקומו, הספק לא יהיה אחראי לאיחורים בהרשמה, השמטות, תקלות טכניות או כל בעיה אחרת הקשורה בהרשמה. מבלי לגרוע באמור לעיל על המשתמש לעדכן את הספק בהקדם האפשרי בכל בעיה אשר לא מאפשרת הרשמה לאימונים.
5.45.4 הרשמה לאימון תחשב ל"ניקוב" במנויים בהם מספר הכניסות החודשיות מוגבל לרבות במקרים בהם לא הגיע המתאמן לאימון אליו נרשם מכל סיבה שהיא, למעט תקלה טכנית שבאחריותו של הספק.
5.55.5 ביטול אימון י תאפשר עד 12 שעות לפני תחילת האימון, באמצעות האתר/אפליקציה.
5.65.6 משתמש אשר רכש מנוי המאפשר כניסה בלתי מוגבלת לאימונים, ולא הגיע ל - 3 אימונים או יותר אליהם נרשם מראש, ולא הסיר את הרשמתו בזמן, ייחסם מכניסה לשיעורים באותו החודש.
5.75.7 הספק מאפשר כניסה לרשימת המתנה במקרים בהם אימון מתוך המערכת מלא
5.85.8 במקרים בהם מתפנה מקום באימון, רשימת ההמתנה תקבל הודעה ואפשרות להרשם לפי סדר הכניסה לרשימת ההמתנה. למשתמש לא תהיה כל טענה /בקשה/תביעה או דרישה בקשר לזה.
5.95.9 הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את ניהול רשימות ההמתנה ללא הודעה מוקדמת.
6 . ביטול
ביטול טרם תחילת התכנית
668.2 .1.1ניתן לבטל את ההשתתפות תוך 14 יום ממועד הרכישה או קבלת טופס הרשמה, לפי המאוחר מביניהם, וכנגד תשלום דמי ביטול של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם .
הבקשה לביטול תעשה באמצעות מסרון, וואטסאפ או מייל ישירות לספק. למען הסר ספק, לא
התקבלה הודעה, לא יכנס הביטול לתוקף. על הלקוח לוודא כי הודעתו התקבלה.
6.26.2 ביטול שיבוצע מהיום ה- 14 ואילך להרשמה יגרור דמי ביטול בעלות 100 ש"ח.
ביטול לאחר תחילת התכנית -
6.36.3 במקרה של ביטול בשל בעיה רפואית/פציעה מוכחים המלווים באישור רפואי מתאים, יקבל
המשתתף את חלקו היחסי בהתאם למשך הזמן הנותר לתכנית, ובניכוי הוצאות קבועות של הספק.
כמו כן, באפשרות הלקוח לצבור "זיכוי" אשר ניתן יהיה לנצלו במחזור אחר באופן חד פעמי ובכפוף
לאישור הספק.
6.46.4 ביטול ההשתתפות בתכנית מסיבה שאינה רפואית לאחר תחילתה אינה מזכה בהחזר כספי.
במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין האמור בחוק ו/או תקנות הגנת הצרכן, יגברו תנאי החוק
והתקנות.
ניתן לבטל את המנוי מכל סיבה שהיא בהודעה מתאימה מראש ובכתב 30 יום טרם הביטול. יובהר, הביטול ייכנס לתוקפו בתום 30 הימים ממתן ההודעה כאמור.
7 . מהו מועד סיום התכנית
כל תכניות ה LiveFit הינם לחודש ומתחדשים באופן אוטומטי מחודש לחודש. מובהר כי באחריות
הלקוח לעדכן את ה -ספק במקרה בו ירצה לבטל מכל סיבה שהיא את ההתקשרות.
8 . שינויים בתקנון ובתכנית-
הספק רשאי לשנות מעת לעת, על פי שיקול דעתו, את הוראות תקנון זה, כולן או חלקן. כמו כן, הוא רשאי לשנות את תנאי התכנית ותכניה וזאת בהודעה מראש, במסרון או בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי אחר שמסר הלקוח במועד ההצטרפות.
9 . אילו הוראות חלות על התכנית
על התכנית והתקנון יחולו חוקי מדינת ישראל. ככל שמסיבה כלשהי תהפוך לבתי חוקית ו/או יוטלו
עליה מגבלות רגולטוריות, הספק יהיה רשאי לסיימה לאלתר ולא תקום ללקוח ו/ או מי מטעמו כל
טענה בעניין זה.
10 . כללי
10.110.110.1 כותרת הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון.
10.210.210.2 לשון זכר כוללת לשון נקבה ולהיפך. לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך.
10.310.310.3 השימוש בתכנית מיועד לשימוש אישי ולצרכים אישיים בלבד, ואין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנית.
10.410.410.4 כל מקרה של חולשה/ חוסר תפקוד/ החמרה במצב הבריאותי ו/או כל בעיה רפואית אחרת הנוצרת במהלך השתתפות הלקוח בתכנית- מחייבת דיווח מיידי לספק, היוועצות מיידית עם גורם רפואי מומחה והפסקת פעילות התכנית על ידי הלקוח לאלתר. הלקוח מתחייב ומודע לכך שבאי ביצוע הפעולות כאמור הוא יישא באחריות המלאה על השלכות כלפיו וכלפי צד שלישי וכי לא תהא לו כל טענה או דרישה או תביעה כלפי הספק.
10.510.510.5 ההשתתפות בתכנית נעשית על בסיס רצון חופשי ואחריות אישית של הלקוח, לעמוד בתנאי
התכנית, לקיים את הוראותיה ולהשמע להנחיות הספק. ללקוח לא תהא כל טענה/ דרישה/ בקשה
או תביעה בנוגע לתוצאות התכנית ככל שלא יגיע ליעדים אותם הציב לעצמו.
10.610.610.6 התכנית הינה תכנית "רבת משתתפים" וההשתתפות בה עשויה לייצר ממשק עם משתמשים
אחרים. ללקוח לא תקום כל דרישה/ תביעה/בקשה/ טענה בנוגע להרכב המשתתפים בתכנית
והרכבם נתון לשיקול דעתו של הספק בלבד.
10.710.710.7 הלקוח מתחייב בהצטרפותו לתכנית זו, לפעול בהגינות, בנימוס ובאופן מכבד כלפי משתתפי התכנית והספק וכל גורם אחר שיקח חלק בתכנית. כל התבטאות/ פרסום/ תוכן שיהיה בו כדי לפגוע ביסודות אלו עלול להביא לסיום השתתפות הלקוח בתכנית לאלתר ולא תהא לו כל דרישה, טענה או תביעה כלפי הספק לעניין זה.
11 . הדין החל וסמכות השיפוט
סמכות השי פוט הבלעדית בכל דבר ועניין שיתעורר בקשר לתכנית או לשירות תהא לבתי המשפט
המוסמכים בישראל, גם כאשר השירות יינתן מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
תקנון תוכנית Bootcamp


תנאי מוקדם לקבלת הזכות להשתתף בתכנית היא הסכמה מלאה לתנאי התקנון.
חזקה על מי שמשתתף בתכנית כי קרא והבין את התקנון המלא כפי שהוא מופיע להלן והוא נוטל על עצמו התחייבות לפעול על פיו.
1 . המטרה
מטרת התקנון היא להבטיח כי התכנית כהגדרתה להלן תנוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון המשתתפים
בה. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת הלקוחות, וכן להסדיר את מערכת היחסים בין הספק ללקוחות, לצורך הבטחת בריאות הלקוחות ורווחתם.
2 . הגדרות
2.1 "התכנית "- תכנית Boot Camp המופע לת על ידי הספק כהגדרתו להלן, והמועברת באמצעים דיגיטליים כהגדרתם להלן, ומשלבת אימוני כושר ותכני תזונה לרבות בניית תפריט תזונה מותאם .
2.2 "התקנון"- תקנון זה .
2.3 "הספק"- גל קוך מאמנת אישית ותזונאית קלינית או מי מטעמה .
2.4 "הלקוח"/"המשתתף"- בגיר בן 18 ומעלה שירכוש את התכנית בתמורה מלאה ו בכפוף לתנאי
תקנון זה וישתתף בתכנית. יובהר כי רכישת התכנית כפופה לתנאי התקנון ורכישתה על ידי הלקוח
מהווה הצהרה מטעם הלקוח כי קרא, הבין והסכים להוראות התקנון וכי הוראות התקנון ותנאיו
מהווים חוזה מחייב בינו לבין הספק .
2.5 "האמצעים הדיגיטליים"/ "אפליקציה"- התכנית תועבר באמצעות יישומון ה- "זום" ) ZOOM ׂ ׂ(
אשר ניתן להורדה בחנויות האפליקציות השונות, למכשירים תומכים בלבד, באמצעותה ניתן
להשתתף בתכנית. יובהר כי התכנית תועבר ברובה או בכולה באמצעות פלטפורמת ה -"זום", הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את פלטפורמת השידורים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וכי לא תהיה לי כל טענה כלפיו.
2.6 "שאלון העדפות" - שאלון ללקוח הכולל מגוון רחב של שאלות בתחומי המזון הנצרך ושגרת הכושר הגופני, על מנת להתאים לו תפריט תזונה מבוסס העדפות ושגרות תזונה.
3 . מה כוללת התכנית ?
3.1 התכנית הינה תכנית רבת משתתפים המועברת על ידי הספק, ומורכבת משני חלקים עיקריים-
אימוני כושר ותזונה, כמפורט להלן וכמפורט בסילבוס התכנית המצורף לתקנון זה כנספח א ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.
3.2 כל הזכויות בתכנית זו לרבות תוכן/מאמרים/וידאו/הרצאות/אימונים או כל תוכן אחר שמורים לגל קוך מאמנת אישית ותזונאית קלינית.
3.3 על הלקוח ו/או מי מטעמו חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש לרעה בתכנים אלו לרבות:
פרסומם/הפצתם/העברה לגורם שלישי ללא אישור/ העתקה / שכפול או כל שימוש אחר ללא
הסכמת הספק מראש ובכתב.
3.4 הספק מתחייב כי תכנים שיפורסמו על ידו לא יכללו פרטים אישים/חסויים כגון: שמות, גילאים,
משקל, גובה או כל פרט אישי אחר אלא בהסכמת המשתתף מראש. יובהר כי התכנים שיאספו
במהלך התכנית לרבות צילומי וידאו/תמונות "סטילס"/הקלטות/התכתבויות או כל תוכן אחר הינם
קנינו הפרטי של הספק וכי לא תהיה ללקוח כל טענה/דרישה/תביעה/בקשה בגינם או בגין זכ ויות
יוצרים כאלו ואחרים.
אימוני כושר במסגרת התכנית -
3.5 אימוני הכושר מועברים באמצעות מאמן כושר מוסמך והספק שומר לעצמו את הזכות
להחליף/לשנות מעת לעת את הרכב צוות האימון ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי וללקוח לא תהא
כל טענה לגבי זה .
3.6 השתתפות הלקוח בתכנית מותנית במילוי הצהרת בריאות כנדרש על פי דין ומותנית ומתבססת על כך שהלקוח מילא את הצהרות הבריאות באופן כנה ומלא וכי ככל שקיימת לו בעיה רפואית כזו או אחרת הוא דיווח עליה מראש ובכתב לספק טרם השתתפותו בתכנית.
3.7 ההשתתפות באימונים כרוכה במאמץ גופני רב והלקוח בקב לתו את תנאי תקנון זה ובהשתתפותו בתכנית מצהיר ומאשר כי הוא בריא וכשיר וכי ביכולותיו לבצע את האימונים באופן מלא ובטוח וכי לא תקום לו כל טענה כלפי הספק בעניין זה או בהשלכות האימונים על מצבו הבריאותי, הגופני, הנפשי או כל נזק אחר שייגרם לו או לצד שלישי כתוצאה מהשתתפות בתכנית .
3.8 יובהר כי השתתפות הלקוח בתכני ת מתבסס ת ע ל הצהרתו כי הוא בריא וכשיר ויכולתו הפיזית והמנטלית להשתתף בתכני ת הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
3.9 באחריות הלקוח במקרה בו הוא סובל ממחלה/פציעה/מוגבלות/חוסר יכולת כלשהי לבצע את סוג האימון המועבר, להתייעץ עם רופא מומחה ולקבל את הסכמתו בכתב להמשיך ולהתאמן וכי ללא אישור זה, בין אם בידיעת הספק ובין אם לאו האחריות במקרה נזק עצמי/נזק לצד שלישי היא על הלקוח בלבד .
3.10 3.10 באחריות הלקוח לעדכן את הספק באופן מידיי בגין כאבים פיזיים שנגרמים לו במהלך התכנית ולפעול בהתאם להנחיות הספק. לא דיווח הלקוח על כאבים אלו לספק במועד גילויים או בסמוך לו. הספק לא יהיה אחראי בגין נזקים או כאבים שייגרמו ללקוח במקרים אלו.
3.11 3.11 ההשתתפות באימוני הכושר מחייבים שימוש בציוד כמפורט בסילבוס התכנית ׂ)להלן: "הציוד"( ושימוש בציוד שאינו תואם את הדרישות ו/או חוסר בציוד כלשהו רובו או מקצתו עלול למנוע את השתתפות הלקוח באימונים. באחריות הלקוח לרכוש את הציוד המותאם .
3.12 3.12 הספק מאפשר לכלל המשתתפים לרכוש את הציוד באמצעותו במחיר מוזל. יובהר כי הספק אינו מייצר את הציוד ואין לו כל אחריות ביחס לטיב ו/או איכות הציוד ולא תקום ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה / בקשה/תביעה וכיוצ"ב בעקבות נזק שייגרם ללקוח ו/ או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש בציוד וכי השימוש בציוד זה היא על אחריות הלקוח בלבד. כמו כן ללקוח לא תקום כל דרישה כלפי הספק בגין בלאי/פגם/שבר/קלקול/או כל נזק אחר הקיים בציוד או במפרטו.
3.13 3.13 יובהר כי ברכישת הציוד באמצעות הספק לא ניתן יהיה לבצע החזרות ציוד ו/או ביטול עסקה לאחר שימוש / פתיחה מאריזה מקורית ולכן הלקוח מתחייב כי הוא בדק היטב את הציוד שהזמין בעת קבלתו מהספק.
3.14 3.14 כמו כן לא תהיה לי כל טענה/דרישה/בקשה/תביעה בגין הפרשי מחירים/שינוי עלויות/ א ו כל טענה או דרישה אחרת בנוגע לעלות המוצרים והלקוח מתחייב כי ביצע את כל הבדיקות הנדרשות ורכש את הציוד במודע ומרצונו החופשי.
3.15 3.15 הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את הרכב הציוד הנדרש לאימוני הכושר וזאת מבלי לקבל את אישור/הסכמת/התייעצות הלקוח וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הספק .
תזונה במסגרת התכנית
3.16 3.16 במסגרת התכנית הספק יספק ללקוח תפריט תזונתי מותאם אישית לאחר מילוי שאלון העדפות על ידי הלקוח.
3.17 3.17 התפריט נבנה בשקידה ובמקצועיות על ידי הספק ובהתאם לתשובות הלקוח בשאלון העדפות.
3.18 3.18 באחריותו הבלעדית של הלקוח לדווח ולהודיע לספק על כל בעיה רפואית/ רגישות לרבות אלרגיה לכל סוג מזון ו/או רכיב מרכיבי התפריט. וזאת, בין אם מדובר באבחנ ה רפואית מוכחת ובין אם מדובר בחשש בלבד של הלקוח, וזאת טרם תחילת התכנית ובמסגרת שאלון העדפות.
הלקוח מתחייב להעביר מידע מלא ושלם ביחס לאמו ר ותוצאות ו/או השלכות אי גילוי מידע
ביחס לאמור, בין אם במכוון ובין אם לאו, הן על אחריותו הבלעדית של הלקוח .
3.19 3.19 הלקוח מתחייב לדווח ולהודיע לספק על כל בעיה רפואית שתתגלה במהלך השימוש בתפריט התזונתי על מנת שהספק יוכל להתאים לו תפריט חלופי. יובהר כי ככל שהלקוח לא יעביר מידע כאמור במהלך התכנית, ל א תקום לו כ ל טענה כלפי הספק ביחס לתפריט ו/או להשלכותיו על בריאותו.
3.20 ההש תתפות בתכנית כוללת קבלת ערכת הצטרפות, ובה, בין היתר ספר מתכונים/טיפים/מחברת שקילות ותוכן נוסף היכול להשתנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של הספק. וכי לא תהיה לי כל טענה/דרישה/תביעה בכל האמור בערכה זו, לרבות היקף המוצרים/תוכנם/ או כל דבר אחר הקשור בהם.
3.21 תפריט התזונה שהלקוח יקבל בעת הצטרפותו לתהליך הינו מותאם אישית אליו בלבד. הלקוח מתחייב שלא להעביר/להמליץ/ למכור/להשאיל לגורם אחר ופעילות כזו הינה אסורה בהחלט ועלולה לגרום לנזקים בלתי הפיכים . ככל שהלקוח יעשה כן, הוא יישא באחריות הבלעדית
לתוצאות מעשיו.
3.22 במהלך התכנית הלקוח יקבל גישה שבועית לשידור "שאלות ותשובות" בנושא תזונה יחד עם
משתתפים אחרים, והוא מתחייב כי ככל שישתתף בשידור הוא יעשה כן מרצונו החופשי ובעת
השתתפותו הוא מתחייב לנהוג בצורה מכובדת כלפי יתר המשתתפים והספק.
4 . אפליקציה- כיצד מתקינים ואיך משתמשים בה?
4.1 האפליקציה ניתנת להורדה ללא תשלום. השימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש הקבועים בה, כפי שיהיו מעת לעת והסכמה להם מהווה תנאי לשימוש באפליקציה.
4.2 באחריות הלקוח לוודא כי יש בידיו מכשיר טלפון נייד ו/או מחשב שתומך באפליקציה בטרם
הסתמכותו על תנאי התכנית. הספק לא יהיה אחראי בגין העדר יכולת לממש את התכני ת
באמצעותה כתוצאה מהיעדר מכשיר תומך מתאים להפעלת האפליקציה.
4.3 לספק אין אחריות כלפי טיב ו/או איכות האפליקציה וללקוח לא תקום כל טענה כלפי הספק בעניין זה. כמו כן לא תהיה לי כל טענה/תביעה/דרישה/בקשה וכדומה בעקבות תקלות כאלה ואחרות בשימוש בפלטפורמה, לרבות בעיות התחברות, בעיות ברשת האינטרנט וכל תקלה טכנית אחרת.
5 . תנאי ההצטרפות ואופן התשלום
5.1 ההרשמה לתכנית זו יכולה להתבצע במגוון דרכים: טלפונית/באופן מקוון/פרונטלית.
הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את אפשרויות ההצטרפות בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי .
5.2 עלות התכנית תפורסם בכל מחזור ב-סילבוס הרלוונטי לאותו המחזור לרבות אמצעי התשלום
האפשריים, מועדי התשלום ואופן פריסת התשלומים.
6 . ביטול
ביטול טרם תחילת התכנית
68.2 .1ניתן לבטל את ההשתתפות תוך 14 יום ממועד הרכישה או קבלת טופס הרשמה, לפי המאוחר מביניהם, וכנגד תשלום דמי ביטול של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם .
הבקשה לביטול תעשה באמצעות מסרון, וואטסאפ או מייל ישירות לספק. למען הסר ספק, לא
התקבלה הודעה, לא יכנס הביטול לתוקף. על הלקוח לוודא כי הודעתו התקבלה .
6.2 ביטול שיבוצע מהיום ה 14 ואילך להרשמה יגרור דמי ביטול בעלות ____ ש"ח.
6.3 במקרים של הזמנת ציוד - ניתן לבטל את הזמנת הציוד לא יאוחר מ 48 שעות ובתנאי שטרם סופק ללקוח ולא בוצע שימוש כלשהו בציוד לרבות פתיחת האריזה.
ביטול לאחר תחילת התכנית-
6.4 במקרה של ביטול בשל בעיה רפואית/פציעה מוכחים המלווים באישור רפואי מתאים, יקבל
המשתתף את חלקו היחסי בהתאם למשך הזמן הנותר לתכנית, ובניכוי הוצאות קבועות של הספק.
כמו כן, באפשרות הלקוח לצבור "זיכוי" אשר ניתן יהיה לנצלו במחזור אחר באופן חד פעמי ובכפוף
לאישור הספק.
6.5 ביטול ההשתתפות בתכנית מסיבה שאינה רפואית לאחר תחילתה אינה מזכה בהחזר כספי.
במקר ה של סתיר ה בין האמור לעיל לבין האמור בחוק ו/או תקנות הגנ ת הצרכן, יגברו תנאי החוק והתקנות .
7 . מהו מועד סיום התכנית
תוקף התכנית הוא כמפורט בנספח א. הספק רשאי, על פי שיקול דעתו ובהודעה מתאימה מראש ללקוח, לשנות את מועד סיום התכנית ו/או להחליפה במועדים אחרים.
8 . האם ניתן לבצע שינויים בתקנון ובתכנית -
הספק רשאי לשנות מעת לעת, על פי שיקול דעתו, את הוראות תקנון זה, כולן או חלקן. כמו כן, הוא רשאי לשנות את תנאי התכנית ותכניה וזאת בהודעה מראש, במסרון או בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי אחר שמסר הלקוח במועד ההצטרפות.
9 . אילו הוראות חלות על התכנית
על התכנית והתקנון יחולו חוקי מדינת ישראל. ככל שמסיבה כלשהי תהפוך לבתי חוקית ו/או יוטלו עליה מגבלות רגולטוריות, הספק יהיה רשאי לסיימה לאלתר ולא תקום ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה בעניין זה.
10 . כללי
10.1 10.1 כותרת הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון.
10.2 10.2 לשון זכר כוללת לשון נקבה ולהיפך. לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך.
10.3 10.3 השימוש בתכנית מיועד לשימוש אישי ולצרכים אישיים בלבד, ואין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנית.
10.4 10.4 כל מקרה של חולשה/ חוסר תפקוד/ החמרה במצב הבריאותי ו/או כל בעיה רפואית אחרת הנוצרת במהלך השתתפות הלקוח בתכנית- מחייבת דיווח מיידי לספק, היוועצות מיידית עם גורם רפואי מומחה והפסקת פעילות התכנית על ידי הלקוח לאלתר. הלקוח מתחייב ומודע לכך שבאי ביצוע הפעולות כאמור הוא יישא באחריות המלאה על השלכות כלפיו וכלפי צד שלישי וכי לא תהא לו כל טענה או דרישה או תביעה כלפי הספק .
10.5 10.5 ההשתתפות בתכנית נעשית על בסיס רצון חופשי ואחריות אישית של הלקוח, לעמוד בתנאי התכנית, לקיים את הוראותיה ולהשמע להנחיות הספק. ללקוח לא תהא כל טענה/ דרישה/ בקשה או תביעה בנוגע לתוצאות התכנית ככל שלא יגיע ליעדים אותם הציב לעצמו.
10.6 10.6 התכנית הינה תכנית "רבת משתתפים" וההשתתפות בה עשויה לייצר ממשק עם משתמשים אחרים. ללקוח לא תקום כל דרישה/ תביעה/בקשה/ טענה בנוגע להרכב המשתתפים בתכנית והרכבם נתון לשיקול דעתו של הספק בלבד .
10.7 10.7 הלקוח מתחייב בהצטרפותו לתכנית זו, לפעול בהגינות, בנימוס ובאופן מכבד כלפי משתתפי התכנית והספק וכל גורם אחר שיקח חלק בתכנית. כל התבטאות/ פרסום/ תוכן שיהיה בו כדי לפגוע ביסודות אלו עלול להביא לסיום השתתפות הלקוח בתכנית לאלתר ולא תהא לו כל דרישה, טענה או תביעה כלפי הספק לעניין זה.
11 . הדין החל וסמכות השיפו ט
סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין שיתעורר בקשר לתכנית או לשירות תהא לבתי המשפט
המוסמכים בישראל, גם כאשר השירות יינתן מחוץ לגבולות מדינת ישראל.